Elektros darbai, signalizacijos sistemos, įkainiai

ELEKTROS LAIDŲ SUJUNGIMAS

Elektros laidų sujungimas – tai dviejų laidininkų sujungimas. Svarbiausia laidų sujungimo taisyklė yra ta, kad negalima jungti dviejų skirtingų metalų laidininkų, t. y., negalima jungti vario su aliuminiu. Tačiau šios taisyklės dažnai nepaisoma ir šie skirtingų metalų laidininkai yra sujungiami, o to rezultatas – sudegę laidai.


Prie laidų sujungimų privaloma lengvai prieiti, jų jokiu būdu negalima paslėpti ir užbetonuoti, užtinkuoti. Kai laidų sujungimas yra sienos viršuje, tai yra naudojamos sujungimo dėžutės. Tačiau šiandien specialistai stengiasi laidų sujungimus daryti po rozetėmis arba elektros jungikliais tam, kad išsaugotų sienų estetinį vaizdą. Elektros laidų sujungimas daromas paskutiniame etape montuojant jungiklius ir rozetes.

Elektros skydelis turi būti įrengiamas laisvai prieinamoje vietoje žmogaus akių lygyje. To reikalaujama dėl to, kad, esant reikalui, būtų galima greitai ir paprastai atjungti elektros srovę. Negalima skydelio slėpti ar užkrauti daiktais, jis turi būti matomas. Taip pat svarbu, kad skydelis būtų tinkamo dydžio, t. y., ne per mažas. Skydelyje reikalaujamas 30 proc. rezervas papildomiems automatams.


Dėl šių priežasčių ir reikalavimų elektros skydelio montavimas yra itin atsakingas darbas ir jis privalo būti atliekamas tik atestuoto specialisto, žinančio visus reikalavimus ir turinčio reikiamos patirties.